Dienas režīmi 2022./2023. mācību gadam

dienas rezims 1

dienas rezims 2

dienas rezims 3

dienas rezims 4

dienas rezims 5

dienas rezims 6

dienas rezims 7

dienas rezims 8

dienas rezims 9

dienas rezims 10

dienas rezims 11

 

MK Nr. 890. (17.09.2013.g.) Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, punkts 11: “Starp ēdienreizēm ievēro trīs līdz četru stundu intervālu“.