Angļu valodas pulciņš

Interešu izglītības programma    -   Angļu valoda -  "Happy Englisht"

SIA "ANGLOMANIA KIDS" 

tālr.: 29244132

 

no plkst. 15.00 līdz 17.00;

*pirmdienās, *otrdienās